Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7172 เรื่อง มอบอำนาจการออกบัตร การจัดพิมพ์ แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7172 เรื่อง มอบอำนาจการออกบัตร การจัดพิมพ์ แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

1. หนังสือแจ้ง สพท. มอบอำนาจ ออกบัตร จัดพิมพ์บัตร

2. คำสั่ง สพฐ ที่ 2118-2562 มอบอำนาจการออกบัตร

3. คู่มือการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. แบบฟอร์ม

About wasan kunnula

Check Also

ศธ 04009/ว2915 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ สพฐ. ประ …