Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและนิติการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดันภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยหนดการประกวดในระดันภาค ดังนี้
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11-13 มี.ค. 2563 ณ สพม. 28
2. ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 14-15 มี.ค. 2563 ณ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
3. ภาคเหนือ วันที่ 16-17 มี.ค. 2563 ณ สพม. 38
4. ภาคใต้ วันที่ 18-20 มีค. 2563 ณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

และการประกวดในระดับชาติ วันที่ 30 มี.ค. – 3 เม.ย. 2563 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

About wasan kunnula

Check Also

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย

(13 พ.ย.62) ราช …