Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 0211.1/1178 ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ที่ ศธ 0211.1/1178 ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ

หนังสือ

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ศธ 04009/ว2915 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ สพฐ. ประ …