Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพร. จัดประชุมคณะทำงานบริหารอัตรากำลังในภาพรวม สพฐ.

สพร. จัดประชุมคณะทำงานบริหารอัตรากำลังในภาพรวม สพฐ.

การประชุมคณะทำงานบริหารอัตรากำลังในภาพรวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเเกรนด์ ทาวเวอร์อิน กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และนางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. ร่วมให้นโยบายแก่คณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักนโยบายและแผน และกลุ่มแผนอัตรากำลัง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

About wasan kunnula

Check Also

มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

    ผ …