Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพร. จัดประชุมคณะทำงานบริหารอัตรากำลังในภาพรวม สพฐ.

สพร. จัดประชุมคณะทำงานบริหารอัตรากำลังในภาพรวม สพฐ.

การประชุมคณะทำงานบริหารอัตรากำลังในภาพรวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเเกรนด์ ทาวเวอร์อิน กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และนางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. ร่วมให้นโยบายแก่คณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักนโยบายและแผน และกลุ่มแผนอัตรากำลัง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

About wasan kunnula

Check Also

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ราย

(13 พ.ย.62) ราช …