Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การสำรวจตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาฯ ตำแหน่งผู้ช่วย ผอ.สพท. และ ตำแหน่งรอง ผอ.สพท. (ชั่วคราวและมีเงื่อนไข)

การสำรวจตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาฯ ตำแหน่งผู้ช่วย ผอ.สพท. และ ตำแหน่งรอง ผอ.สพท. (ชั่วคราวและมีเงื่อนไข)

  1. ว2689
  2. แบบฟอร์ม 1และ 2

 

About กผอ. สพร.

Check Also

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3609 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชะลองบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด>& …