Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ศธ 0201.4/12337 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ 0201.4/12337 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ สพฐ.

หนังสือสำนักงานปลัด ศธ.

ประกาศ ศธ.ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

ประกาศ ศธ.ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค

 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

ประถมศึกษา มัธย …