Home / การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2561

การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2561

1.ขอต่อหนังสืออนุญาตครั้งที่ 2 สอบแข่งขันได้ปี 2561

2.แผนผังขั้นตอนการขอหนังสืออนุญาตฯ ครั้งที่ 2

3.แบบ 1 (คส 09.10) ครูผู้ช่วย สพฐ. ขอครั้งที่ 2