Home / หนังสือและคู่มือ

หนังสือและคู่มือ

DOWNLOND
การเขียนหนังสือราชการ:
ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
หนังสือ 108 คำถามพนักงานราชการ 2 สำนักงาน กพ.
คู่มือขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลแบบ CLUSTERS สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
คู่มือศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลด้านระบบสารสนเทศด้วยระบบเครือข่ายออนไลน์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว PISA และ O – NET
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 โรงเรียนที่ดี Good School
คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

 

toto togel 4d akitoto situs togel resmi akitoto https://otofans.co.id/ https://otonews.co.id/ https://sicantik.co.id/ https://cantiknesia.co.id/ situs slot pulsa situs togel 4d situs togel 4d situs togel 4d situs toto togel 4d situs slot pulsa toto togel 4d agen togel pulsa situs togel macau keluaran togel hk bandar togel terpercaya toto togel slot situs toto togel resmi situstoto togel resmi toto togel macau 5d situs togel 4d bandar togel terpercaya bandar togel 4d situs togel 4d bandar toto togel situs togel slot situs toto togel akitoto bandar togel resmi terpercaya situstoto link situs toto togel 4d toto togel macau 4d bandar toto togel 4d terpercaya situs toto 4d bandar judi toto togel AKITOTO situs toto kaskustoto daftar situs slot gacor hari ini situs togel tototogel resmi toto macau togel 4d