Home / ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2560

 

ที่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุ

1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กระบี่ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

2

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

3

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

4

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

5

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำแพงเพชร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

6

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

7

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จันทบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

8

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ฉะเชิงเทรา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

9

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชลบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

10

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชัยนาท ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

11

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

12

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ชุมพร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

13

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

14

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

15

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรัง ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

16

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตราด ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

17

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตาก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

18

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครนายก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

19

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครปฐม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

20

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครพนม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครราชสีมา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

22

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

23

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครสวรรค์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

24

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นนทบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

25

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นราธิวาส ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

26

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด น่าน ไม่เปิดสอบ

27

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บึงกาฬ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

28

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

29

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปทุมธานี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

30

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

31

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

32

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปัตตานี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

33

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

34

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พะเยา ไม่เปิดสอบ

35

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พังงา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

36

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พัทลุง ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

37

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจิตร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

38

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

39

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

40

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

41

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แพร่ ไม่เปิดสอบ

42

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภูเก็ต ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

43

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

44

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

45

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แม่ฮ่องสอน ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

46

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยโสธร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

47

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยะลา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

48

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

49

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระนอง ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

50

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระยอง ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

51

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ราชบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

52

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลพบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

53

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำปาง ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

54

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำพูน ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

55

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เลย ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

56

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

57

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สกลนคร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

58

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สงขลา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

59

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สตูล ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

60

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรปราการ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

61

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสงคราม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

62

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสาคร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

63

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

64

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

65

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สิงห์บุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

66

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุโขทัย ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

67

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

68

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

69

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุรินทร์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

70

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หนองคาย ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

71

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หนองบัวลำภู ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

72

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อ่างทอง ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

73

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

74

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุดรธานี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

75

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

76

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุทัยธานี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

77

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

78

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

79

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขต จชต. ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!

80

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สงขลา เขต จชต.  ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยแล้ว!