มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ ในหน่วยงานการศึกษา

 

หนังสือ ว 1098 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566_การกำหนดชื่อตำแหน่งฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีกำหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ

 

แก้ไขเพิ่มเติม:
สพฐ. ที่ ศธ 04009_ว5743 ลว. 16 ต.ค. 66

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

https://personnel.obec.go.th/home/สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาสรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ที่ เขต ประกาศรับสมัคร
1 สพป.กระบี่
2 สพป.กทม.
3 สพป.กาญจนบุรี 1 Link
4 สพป.กาญจนบุรี 2
5 สพป.กาญจนบุรี 3 Link
6 สพป.กาญจนบุรี 4
7 สพป.กาฬสินธุ์ 1
8 สพป.กาฬสินธุ์ 2
9 สพป.กาฬสินธุ์ 3 Link
10 สพป.กำแพงเพชร 1
11 สพป.กำแพงเพชร 2 Link
12 สพป.ขอนแก่น 1
13 สพป.ขอนแก่น 2
14 สพป.ขอนแก่น 3 Link
15 สพป.ขอนแก่น 4 Link
16 สพป.ขอนแก่น 5
17 สพป.จันทบุรี 1 Link
18 สพป.จันทบุรี 2 Link
19 สพป.ฉะเชิงเทรา 1
20 สพป.ฉะเชิงเทรา 2
21 สพป.ชลบุรี 1
22 สพป.ชลบุรี 2
23 สพป.ชลบุรี 3
24 สพป.ชัยนาท
25 สพป.ชัยภูมิ 1 Link
26 สพป.ชัยภูมิ 2
27 สพป.ชัยภูมิ 3
28 สพป.ชุมพร 1
29 สพป.ชุมพร 2
30 สพป.เชียงราย 1 Link
31 สพป.เชียงราย 2
32 สพป.เชียงราย 3 Link
33 สพป.เชียงราย 4 Link
34 สพป.เชียงใหม่ 1 Link
35 สพป.เชียงใหม่ 2
36 สพป.เชียงใหม่ 3 Link
37 สพป.เชียงใหม่ 4 Link
38 สพป.เชียงใหม่ 5 Link
39 สพป.เชียงใหม่ 6 Link
40 สพป.ตรัง 1
41 สพป.ตรัง 2
42 สพป.ตราด Link
43 สพป.ตาก 1
44 สพป.ตาก 2
45 สพป.นครนายก
46 สพป.นครปฐม 1
47 สพป.นครปฐม 2
48 สพป.นครพนม 1
49 สพป.นครพนม 2
50 สพป.นครราชสีมา 1
51 สพป.นครราชสีมา 2 Link
52 สพป.นครราชสีมา 3
53 สพป.นครราชสีมา 4
54 สพป.นครราชสีมา 5
55 สพป.นครราชสีมา 6 Link
56 สพป.นครราชสีมา 7 Link
57 สพป.นครศรีธรรมราช 1
58 สพป.นครศรีธรรมราช 2
59 สพป.นครศรีธรรมราช 3
60 สพป.นครศรีธรรมราช 4
61 สพป.นครสวรรค์ 1
62 สพป.นครสวรรค์ 2
63 สพป.นครสวรรค์ 3 Link
64 สพป.นนทบุรี 1
65 สพป.นนทบุรี 2
66 สพป.นราธิวาส 1
67 สพป.นราธิวาส 2
68 สพป.นราธิวาส 3
69 สพป.น่าน 1
70 สพป.น่าน 2
71 สพป.บุรีรัมย์ 1
72 สพป.บุรีรัมย์ 2
73 สพป.บุรีรัมย์ 3
74 สพป.บุรีรัมย์ 4
75 สพป.บึงกาฬ
76 สพป.ปทุมธานี 1
77 สพป.ปทุมธานี 2
78 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 1
79 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2
80 สพป.ปราจีนบุรี 1
81 สพป.ปราจีนบุรี 2
82 สพป.ปัตตานี 1
83 สพป.ปัตตานี 2
84 สพป.ปัตตานี 3
85 สพป.พระนครศรีอยุธยา 1
86 สพป.พระนครศรีอยุธยา 2 Link
87 สพป.พะเยา 1
88 สพป.พะเยา 2
89 สพป.พังงา
90 สพป.พัทลุง 1
91 สพป.พัทลุง 2
92 สพป.พิจิตร 1
93 สพป.พิจิตร 2
94 สพป.พิษณุโลก 1
95 สพป.พิษณุโลก 2
96 สพป.พิษณุโลก 3
97 สพป.เพชรบุรี 1
98 สพป.เพชรบุรี 2
99 สพป.เพชรบูรณ์ 1
100 สพป.เพชรบูรณ์ 2
101 สพป.เพชรบูรณ์ 3
102 สพป.แพร่ 1
103 สพป.แพร่ 2
104 สพป.ภูเก็ต
105 สพป.มหาสารคาม 1
106 สพป.มหาสารคาม 2
107 สพป.มหาสารคาม 3
108 สพป.มุกดาหาร
109 สพป.แม่ฮ่องสอน 1
110 สพป.แม่ฮ่องสอน 2
111 สพป.ยโสธร 1
112 สพป.ยโสธร 2
113 สพป.ยะลา 1
114 สพป.ยะลา 2
115 สพป.ยะลา 3
116 สพป.ร้อยเอ็ด 1
117 สพป.ร้อยเอ็ด 2
118 สพป.ร้อยเอ็ด 3
119 สพป.ระนอง
120 สพป.ระยอง 1
121 สพป.ระยอง 2
122 สพป.ราชบุรี 1
123 สพป.ราชบุรี 2
124 สพป.ลพบุรี 1
125 สพป.ลพบุรี 2 Link
126 สพป.ลำปาง 1
127 สพป.ลำปาง 2
128 สพป.ลำปาง 3
129 สพป.ลำพูน 1
130 สพป.ลำพูน 2
131 สพป.เลย 1
132 สพป.เลย 2
133 สพป.เลย 3
134 สพป.ศรีสะเกษ 1 Link
135 สพป.ศรีสะเกษ 2
136 สพป.ศรีสะเกษ 3
137 สพป.ศรีสะเกษ 4
138 สพป.สกลนคร 1
139 สพป.สกลนคร 2
140 สพป.สกลนคร 3
141 สพป.สงขลา 1
142 สพป.สงขลา 2
143 สพป.สงขลา 3
144 สพป.สตูล
145 สพป.สมุทรปราการ 1
146 สพป.สมุทรปราการ 2
147 สพป.สมุทรสงคราม
148 สพป.สมุทรสาคร
149 สพป.สระแก้ว 1
150 สพป.สระแก้ว 2
151 สพป.สระบุรี 1
152 สพป.สระบุรี 2
153 สพป.สิงห์บุรี Link
154 สพป.สุโขทัย 1
155 สพป.สุโขทัย 2 Link
156 สพป.สุพรรณบุรี 1
157 สพป.สุพรรณบุรี 2
158 สพป.สุพรรณบุรี 3
159 สพป.สุราษฎร์ธานี 1
160 สพป.สุราษฎร์ธานี 2
161 สพป.สุราษฎร์ธานี 3
162 สพป.สุรินทร์ 1
163 สพป.สุรินทร์ 2
164 สพป.สุรินทร์ 3
165 สพป.หนองคาย 1
166 สพป.หนองคาย 2
167 สพป.หนองบัวลำภู 1
168 สพป.หนองบัวลำภู 2
169 สพป.อ่างทอง
170 สพป.อำนาจเจริญ
171 สพป.อุดรธานี 1
172 สพป.อุดรธานี 2
173 สพป.อุดรธานี 3
174 สพป.อุดรธานี 4
175 สพป.อุตรดิตถ์ 1
176 สพป.อุตรดิตถ์ 2
177 สพป.อุทัยธานี 1
178 สพป.อุทัยธานี 2
179 สพป.อุบลราชธานี 1
180 สพป.อุบลราชธานี 2
181 สพป.อุบลราชธานี 3
182 สพป.อุบลราชธานี 4
183 สพป.อุบลราชธานี 5
184 สพม. 1
185 สพม. 2
186 สพม. 3
187 สพม. 4
188 สพม. 5
189 สพม. 6
190 สพม. 7
191 สพม. 8
192 สพม. 9
193 สพม. 10
194 สพม. 11
195 สพม. 12
196 สพม. 13
197 สพม. 14
198 สพม. 15
199 สพม. 16
200 สพม. 17
201 สพม. 18
202 สพม. 19
203 สพม. 20
204 สพม. 21
205 สพม. 22
206 สพม. 23
207 สพม. 24
208 สพม. 25
209 สพม. 26
210 สพม. 27
211 สพม. 28
212 สพม. 29
213 สพม. 30
214 สพม. 31
215 สพม. 32
216 สพม. 33
217 สพม. 34
218 สพม. 35
219 สพม. 36
220 สพม. 37
221 สพม. 38
222 สพม. 39
223 สพม. 40
224 สพม. 41
225 สพม. 42