Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศธ. ร่วมกับ สสส. ประชุมหารือนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ศธ. ร่วมกับ สสส. ประชุมหารือนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

904577

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. และนางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษา สพฐ. ร่วมประชุมความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับคณะทำงานจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกันตามนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ ได้รู้จักคิดและปฏิบัติมากกว่าท่องจำ ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
อัฉรา ภาพ/ข่าว

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 4 มิ.ย. 65

  พิธีเปิด …