Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

938864

เลขาธิการ กพฐ.เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาฯ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

*** นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม เพื่อออกแบบสำรวจความต้องการการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงานโดย เลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวในพิธีเปิดสรุปใจความได้ว่า"ตนเองมีความยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในงานวันนี้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาครูเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาที่ต้องการให้ประเทศ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี มีสังคมที่มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม และเพื่อให้กาประชุมในครั้งนี้มีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันระดม สำรวจ หาความต้องการในการพัฒนาตนเองเพื่อวางแผนในการพัฒนาตามความต้องการของครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ" หลังจากพิธีเปิดงานการประชุมฯได้มีการบรรยายเรื่อง"ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"โดย รศ.นราพร จันทร์โอชา พร้องทั้งร่วมชมกิจกรรมในการประชุมพร้อมทั้งให้ข้อเสอนแนะแนวทางในการวิเคราะห์ร่วมกับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูล การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่3-5
กุมภาพันธ์ 2560ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1223077334455188.1073742477.10…

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์

      …