Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ขับเคลื่อนนโยบายภายใต้กรอบ 6 ยุทธศาสตร์ ที่เชียงราย

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ขับเคลื่อนนโยบายภายใต้กรอบ 6 ยุทธศาสตร์ ที่เชียงราย

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ขับเคลื่อนนโยบายภายใต้กรอบ 6 ยุทธศาสตร์ ที่เชียงราย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมเชียงรุ่ง โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 โดยมีนางญาณกร จันทหาร ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. กล่าวรายงานถึงจุดประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการว่า เพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายและปรับแผนการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ โดยสืบสานพระปณิธานและพระราชดำริด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
.
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 51 คน โรงเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 46 คน ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 77 คน ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ประมาณ 200 คน
.
ในการประชุมครั้งนี้ มีนายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ

940086

 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์

      …