Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาฯ

สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาฯ

16807796_1238665189563069_3460754162096229242_n

สำนักบริหารงานการศืกษาภาคบังคับ. สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอ้ตลักษณ์ผู้เรียนภาคบังคับสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2560 นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ในฐานะรองประธานในการประชุม กล่วารายงานต่อ ดร.อำนาจ วิชยาวัติ. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150คนประกอบด้วย ผู้อำนวยการ. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ศึกษาเทศก์และข้าราชการ. เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและมอบพ้นธกิจการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนภาคบังคับสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์. กรุงเทพมหานคร

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 


สุชาติ ภาพ/ข่าว

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์

      …