Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศึกษาธิการจับมือสาธารณสุขปลูกฝังเยาวชน เข้าใจปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ศึกษาธิการจับมือสาธารณสุขปลูกฝังเยาวชน เข้าใจปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

947247

ศึกษาธิการจับมือสาธารณสุขปลูกฝังเยาวชน เข้าใจปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

***(8 มีนาคม 2560) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง 459 แห่งใน 27 จังหวัดเพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเห็นว่า ความสำคัญในปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตามมติสมัชชาสุขภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน โดยการร่วมมือในครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนองค์ความรู้และคู่มือแนวทางในการจัดทำหน่วยการเรียนการจัดการเรียนรู้หรือสื่อการสอนให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยตั้งเป้าให้เด็กนักเรียนและเยาวชนไทยได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีส่งผลให้สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งที่โรงเรียนและบ้านเรือน เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นการส่งเสริมสุขภาพและเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง ครอบครัว และชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล ผ่านกิจกรรมรณรงค์และสร้างกระแสปรุงปลาสุกและสนับสนุนผู้ประกอบการร่วมมือปรุงปลาปลอดพยาธิในพื้นที่เป้าหมาย 27 จังหวัดเสี่ยงสูง 138 อำเภอ 209 ตำบล ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการดำเนินงานรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย คัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยการให้ยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวน 80,000 ราย พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 160,000 ราย ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและผ่าตัด จำนวน 800 รายได้รับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง จำนวน 800 ราย และเข้าสู่การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีให้ได้รับการผ่าตัดที่รวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดูภาพทั้งหมด

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1252722084824046.1073742495.10…

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การประชุม ผอ.กลุ่ม ใน สพร. ครั้งที่ 7/2564

  ดร. อนัน …