Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

12308153_1043341339029457_977186853652598230_o 12309934_1043341245696133_1962450781257419469_o 12314416_1043341259029465_2596020206880223302_o 12322557_1043341345696123_4932111681057116430_o 12341505_1043341255696132_7147627364814549759_n

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการโดยมีข้าราชการ บุคลากร สพร. ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สพร. ชั้น 6 อาคาร สพฐ.2 

นายณรงค์ แผ้วพลสง
ที่อยู่ ตำบล อิสาณ อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์
วัน เดือน ปีเกิด ๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๒
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วิชาเอก การบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ
๑. หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์/อำนาจเจริญและสุรินทร์
๓. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

About wasan kunnula

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์

      …