Breaking News
Home / หนังสือและคู่มือ / นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[pdf-embedder url=”/home/wp-content/uploads/2019/08/OBECPolicy62.pdf”]

About wasan kunnula

Check Also

แนวทาง การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน (ระยะที่ 3) “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

>>>  ห …