Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ สพฐ.

About wasan kunnula

Check Also

การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ

ว5423 เอกสารแนบ