Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7399 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7399 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน)

เกลี่ยอัตรากำลังครู พรก และอัตราจ้าง

แบบรายงานเกลี่ย