Home / หนังสือราชการ / ด่วนมาก ว 7621,ว 7622 เรื่อง การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่)

ด่วนมาก ว 7621,ว 7622 เรื่อง การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่)

  1. ว 7621 แจ้ง สพท.,สศศ

  2. ว 7622 แจ้ง รร.ที่เป็นหน่วยเบิก