Home / หนังสือราชการ / (แจ้ง ศธจ.) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว16 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(แจ้ง ศธจ.) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว16 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนา ศน แจ้ง ศธจ