Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ที่ ศธ 04009/ว1051 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ที่ ศธ 04009/ว1051 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

  1. แจ้ง สพท หนังสือนำส่งประกาศผู้ผ่านการพัฒนา ศน
  2. แจ้ง ศธจ หนังสือนำส่งประกาศผู้ผ่านการพัฒนา ศน
  3. ประกาศผู้ผ่านการพัฒนา ศน
  4. หน่วยพัฒนาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (2)
  5. หน่วยพัฒนาตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง
  6. หน่วยพัฒนาภาคเหนือ
  7. หน่วยพัฒนาภาคใต้
  8. หน่วยพัฒนาภาคกลางและภาคตะวันออก

 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4662 แก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) และยกเลิกตำแหน่งว่างตามเอกสารหมายเลข 1 (ย้าย) ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Auto Color0215