Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2275 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 แจ้ง สพท.ทุกเขต และ สศศ. เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2275 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 แจ้ง สพท.ทุกเขต และ สศศ. เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

  1.  ว2275 ลว.28 เม.ย.63 แจ้ง สพท. สศศ.ขอข้อมูล ตน. ว่าง ผอ.รร
  2. แบบฟอร์มสำรวจ ตำแหน่ง ว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

About wasan kunnula

Check Also

สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564

สพฐ. ศธ 04009-2 …