Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2603,ว 2604,2605 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2603,ว 2604,2605 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

  1. ว 2603 ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัด
  2. ว 2604 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  3. 2605 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  4. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9)

 

About wasan kunnula

Check Also

กิจกรรมของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (กวพ.)

    & …