Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ศธ 04009/ว 7700 การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) และเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง)

ศธ 04009/ว 7700 การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) และเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง)

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ฯ

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ

ว5423 เอกสารแนบ