Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2563

 

รุ่นที่ 1

รุ่น 1 แจ้ง กศจ. ประกาศผลผู้ผ่านการพัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1-2563

รุ่น 1 แจ้ง สพท. ประกาศผู้ผ่านการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1-2563

รุ่น1 ประกาศผู้ผ่านการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา 2563

 

รุ่นที่ 2

รุ่น 2 แจ้ง กศจ. ประกาศผู้ผ่านการพัฒนา ผอ.รร. 63 รุ่น 2

รุ่น 2 แจ้ง สพท. ประกาศผลผู้ผ่านการพัฒนา ผอ.รร. 63 รุ่น 2

รุ่น 2 ประกาศผู้ผ่านการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา 2563

 

 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ ของกรมสรรพากร ตั้งแต่ลำดับที่ 28 – 37

รายละเอียด > …