Home / หนังสือราชการ / การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

 

รายละเอียด

 

 1. หนังสือแจ้ง ศธจ. ทุกจังหวัด

2. หนังสือแจ้ง สพท. ทุกเขต

3. หนังสือแจ้ง สพป. และ สพป. เขต 1

4. หนังสือแจ้ง สศศ

5. หนังสือขอรายชื่อผู้ประสานงานสอบฯ (แจ้ง สพป. หรือ สพป.เขต 1)

 

 

 

แบบฟอร์ม แบบรายงานข้อมูล

 

1. บัญชีสรุป, บัญชี 1, บัญชี 2 (สำหรับ ศธจ. และ สศศ)

2. สรุปแผนการจัดห้องสอบ ภาค ก และ ภาค ข (สำหรับ สพป. หรือ สพป. เขต 1 และ สศศ.)

3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและการจัดผังห้องสอบ ภาค ก และ ภาค ข (สำหรับ สพป. หรือ สพป. เขต 1 และ สศศ.)

4. แบบรายงานเข้าสอบขาดสอบ (สำหรับ สพป. หรือ สพป. เขต 1 และ สศศ.)

5. วัน เวลา และสถานที่ประเมินภาค ค (สพร.6) (สำหรับ ศธจ. และ สศศ.)

6. สรุปจำนวนผู้สอบแข่งขันได้ (สพร.7) (สำหรับ ศธจ. และ สศศ.)

 

>>> คู่มือการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 (สำหรับ สพป. หรือ สพป. เขต 1 และ สศศ.)

>>> ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ (สำหรับ สพป. หรือ สพป. เขต 1 และ สศศ.)

>>> ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 (สำหรับ สพป. หรือ สพป. เขต 1 และ สศศ.)

>>> ตัวอย่างแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 (สำหรับ สพป. หรือ สพป. เขต 1 และ สศศ.)

>>> แบบรายชื่อผู้ประสานงานสอบ (สพป. หรือ สพป. เขต 1 และ สศศ.)

 

 

 

 

แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

>>> แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของ สพฐ.

 

>>> คู่มือสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง)