Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

 

รายละเอียด

 

>>> หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

>>> หนังสือแจ้งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

>>> ข้อมูลตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฯ

>>> การจัดทำและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

 

เลื่อนกำหนดการ

>>> เลื่อนสอบ(แจ้ง ศธจ.)

>>> เลื่อนสอบ(แจ้ง สศศ)

>>> เลื่อนสอบ(แจ้งเขตพื้นที่การศึกษา)

 

แบบฟอร์ม แบบรายงานข้อมูล

>>> 1. แบบรายงานการรับสมัครสอบ (สพร.1)

>>> 2. สรุปจำนวนผู้มีสิทธิสอบ (สพร.2)

>>> 3. แผนการจัดห้องสอบ (สพร.3)

>>> 4. ผู้มีสิทธิและห้องสอบ (สพร.4)

>>> 5. แบบรายงานเข้าสอบขาดสอบ (สพร.5)

>>> 6. วันเวลาและสถานที่ประเมินภาค ค (สพร.6)

>>> 7. สรุปจำนวนผู้สอบแข่งขันได้ (สพร.7)

 

แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

>>> แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของ สพฐ.

 

 

>>> คู่มือสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง)

 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ด่วนที่สุด เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559

  รายละเอี …