Breaking News
Home / หนังสือราชการ / แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

 

รายละเอียด

 

1.  หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

2. หนังสือแจ้งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

กิจกรรมของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (กวพ.)

    & …