Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่องชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด เรื่องชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด

 

>>>ชะลอการดำเนินการสรรหา ปี 64 เรียนศึกษา

>>>ชะลอการดำเนินการสรรหา ปี 64 เรียน สศศ.

>>>ชะลอการดำเนินการสรรหา ปี 64 เรียน สพท.

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

กิจกรรมของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (กวพ.)

    & …