Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่องชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

ด่วนที่สุด เรื่องชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด

>>> ชะลอการดำเนินการสรรหา ปี 64 (เพิ่มเติม) เรียน ศธจ.

>>> ชะลอการดำเนินการสรรหา ปี 64 (เพิ่มเติม) เรียน สศศ.

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

กิจกรรมของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (กวพ.)

    & …