Home / หนังสือและคู่มือ / คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

>> คู่มือหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร. 6