Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด

 

>>> 1. ว 2480 แจ้ง สพท.

>>> 2. 2481 แจ้ง สศศ.

>>> 3. ว 2482 แจ้ง ศธจ.

>>> 4. 2483 แจ้ง ก.ค.ศ.

>>> 5. 2484 แจ้ง สป.ศธ.

>>> 6. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

>>> 7. โรงเรียนพื้นที่เกาะ

>>> 8. ประกาศกระทรวงการคลังฯ-ว-53-พื้นที่ปกติ-ปี 63

>>> 9. ประกาศกระทรวงการคลังฯ เพิ่มเติม-ว-158-พื้นท

>>> 10. ประกาศกระทรวงการคลังฯ-ว-184-พื้นที่-จชต.-ปี 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

    ร …