Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประเด็นการนำเสนอของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ประเด็นการนำเสนอของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2564

รายละเอียด

 

>>> การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2564

>>> การสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564