Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ครั้งที่ 4/2564

การประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ครั้งที่ 4/2564

การประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม สพร. อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ไปยังหน่วยพัฒนา 4 ภูมิภาค

  วันที่ 1 …