Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข้อมูลการดำเนินการ สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลการดำเนินการ สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร. เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม สพร. เพื่อรับทราบภารกิจงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และแผนการปฏิบัติงานในสำนักของแต่ละกลุ่มงาน

    & …