Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ด่วนที่สุด เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

รายละเอียด

>>> หนังสือราชการ

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ที่ ศธ 04009/ว 411 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตำแหน่ง

    ร …