Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / (29 มิถุนายน 2564) ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ มอบนโยบายในการประชุมรับฟังการปฐมนิเทศชี้แจงและเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

(29 มิถุนายน 2564) ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ มอบนโยบายในการประชุมรับฟังการปฐมนิเทศชี้แจงและเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

(29 มิถุนายน 2564) ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

มอบนโยบายในการประชุมรับฟังการปฐมนิเทศชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) โดยมี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

พร้อมด้วย ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ของหน่วยพัฒนาที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมประชุมรับฟัง

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ไปยังหน่วยพัฒนา 4 ภูมิภาค

  วันที่ 1 …