Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ไปยังหน่วยพัฒนา 4 ภูมิภาค

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ไปยังหน่วยพัฒนา 4 ภูมิภาค

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องสตูดิโอ สพฐ. (OBEC Channel) ไปยังหน่วยพัฒนา 4 ภูมิภาค
▪️หน่วยพัฒนาที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
▪️หน่วยพัฒนาที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
▪️หน่วยพัฒนาที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
▪️หน่วยพัฒนาที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ประธานหน่วยพัฒนาแต่ละภูมิภาค รายงานความพร้อมการพัฒนา พร้อมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ทุกหน่วยพัฒนา

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

    2 …