Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ไปปฏิบัติหน้าที่ใน สพม. ตามการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จำนวน 62 เขต

ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ไปปฏิบัติหน้าที่ใน สพม. ตามการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ จำนวน 62 เขต

 

รายละเอียด

>>> สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว2999

>>> คำสั่ง 975-2564

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ ของกรมสรรพากร ตั้งแต่ลำดับที่ 28 – 37

รายละเอียด > …