Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

 

รายละเอียด

 

>>> เรียน ผอ.สพท. ชะลอการสรรหาฯ 64

>>> เรียน ผอ.สศศ. ชะลอการสรรหาฯ 64

>>> เรียน ศธจ. ชะลอการสรรหาฯ 64

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4662 แก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) และยกเลิกตำแหน่งว่างตามเอกสารหมายเลข 1 (ย้าย) ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Auto Color0215