Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ด่วนที่สุด เรื่องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

รายละเอียด

>>> ว3430-แจ้ง ศธจ. ประกาศผลการพัฒนารอง ผอ.สถานศึกษา

>>> ว3431-แจ้ง สพท. (หน่วยพัฒนา) ประกาศผลการพัฒนารองฯ

>>> -ว3431-แจ้ง สพท. (ทุกแห่ง) ประกาศผลการพัฒนา รอง ผอ

>>> ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ

>>> หน่วยพัฒนาที่ 1-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนาที่ 2-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนาที่ 3-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนาที่ 4 -บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา