Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3442 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3442 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

 

รายละเอียด

>>> หนังสือแจ้ง ว 3442 (1)

 

About Sirirat K.

Check Also

ด่วนที่สุด เรื่องสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    ร …