Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด ศธ.

ด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด ศธ.

 

รายละเอียด

>>> หนังสือ ที่ ศธ 04009:ว3492

>>> หนังสือ ที่ ศธ 04009:ว3493

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4567 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    & …