Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่องรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ด่วนที่สุด เรื่องรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

 

รายละเอียด

>>> ศธ 04009 ว3521

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติเพื่อเสริสร้างคุณธรรม จริยธรรม

บท._แจ้งเวียนสำ …