Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ด่วนที่สุด เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

รายละเอียด

>>> ที่ ศธ 04009-ว450 ลว 27 ส.ค. 64

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 1311 ลว 27 ส.ค. 64

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 1312 ลว 27 ส.ค. 64

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 1313 ลว 27 ส.ค. 64

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 1314 ลว 27 ส.ค. 64

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 1315 ลว 27 ส.ค. 64

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 1319 ลว 27 ส.ค. 64

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 1320 ลว 27 ส.ค. 64

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 1321 ลว 27 ส.ค. 64

>>> คำสั่ง สพฐ. ที่ 1322 ลว 27 ส.ค. 64

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4567 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    & …