Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพร. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

สพร. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

 

 

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารระดับสูง สพฐ.

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารระดับสูง สพฐ.

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. นางสุดา สุขอ่ำ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส สพฐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และนางสาวอุไรวรรณ อติวรกีรติ หัวหน้างานบัญชีถือจ่าย กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    & …