Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คณะผู้บริหาร สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

คณะผู้บริหาร สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

 

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ดร.อนันต์ พันนึก พร้อมคณะผู้บริหาร

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมแสดงความยินดี

กับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    & …