Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4268 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4268 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

 

 

รายละเอียด

>>> ว 4268