Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ได้เป็นประธาน

ในการประชุมพิจารณาโครงการ และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และจัดเตรียมข้อมูล

ในการนำเสนอโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม สพร. อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

คณะผู้บริหาร สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

    เ …