Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา)

 

รายละเอียด

>>> หนังสือถึง ศธจ. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

>>> หนังสือถึง สพท. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา ผอ.รร.64

>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา รอง ผอ.รร.64

>>> หน่วยพัฒนา สพม. สุโขทัย- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนา สพม. ร้อยเอ็ด- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

>>> หน่วยพัฒนา สพป. มุกดาหาร-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ที่ ศธ 04009/ว 3661 ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาค พระบรมราชชนนีพ้ันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา

ให้ข้าราชการทุก …